نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

حوزه مشاوره

طراحی سایت

باتوجه به نیاز سازمانها به مشاوره در حوزه های تخصصی، شرکت نیلرام مشاوره تخصصی در حوزه انفورماتیک را در اهداف عملیاتی خود جایداده است. منظور از مشاوره تخصصی، کمکی ویژه توسط متخصصی مستقل، خارجی و حرفه ای به مدیریت سازمان مشتری است تا این مدیریت، اقدامی برای یک حوزه تخصصی در سازمان خود را انجام دهد. شرکت نیلرام با اتکا به دانش و تجربه خود در حوزه انفورماتیک، با بررسی و امکان سنجی زیر ساخت مجموعه ها، محاسبه سرویسهای موجود و سرویسهای درخواستی مشتری، تجهیزات، امکانات و سرویسهای متناسب با نیازهای سازمان را پیشنهاد میکند. خدمات مشاوره ای شرکت نیلرام در حوزه های زیر را ارائه میگرد

 • · مشاوره در تأمین سخت افزار
 • · مشاوره طراحی و پیاده سازی ساختار مجازی سازی
 • . مشاوره و پیاده سازی زیر ساخت شبکه
 • . مشاوره امنیت شبکه
 • . مشاوره و پیاده سازی بهینه سازی و ارتقای شبکه
 • . مشاوره سرویسهای مایکروسافتی
 • . مشاوره شبکه های وایرلس
 • . مشاوره راه اندازی مراکز تلفن سازمانی
 • . و ...