نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

کانورت اطلاعات

یکی از بزرگنرین دغدغه های سازمانهای در حال توسعه در زمان تغییر ماهیت نرم افزارهای جزیره ای خود به نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی نگهداشت اطلاعات خود در سیستمهای گذشته و انتقال آن به نرم افزارهای جدید است که این امر به علت تغییرات فرایندی و پایه ای کاری بسیار مشکل و تا حدی غیر ممکن است. به همین دلیل شرکت های ارائه دهنده این نرم افزارهای به علت هزینه های بالای این امر خود را درگیر شناسایی و مهندسی مجدد اطلاعات نمی نمایند.

شرکت داده پردازی نیلرام با تکیه بر توان فنی خود و ابزارهای بسیار پیشرفته ای که در دست دارد این امکان را محیا نموده است که اطلاعات در زیر سیستمهای گذشته سازمان را در هر محیط عملیاتی با تغییر ساختار فرایندی و پایه ای به ابزارهای خود انتقال داده تا یکپارچگی اطلاعات در سازمان جهت تحصیل گزارشات مدیریتی در دوره های مختلف برای آن سازمان محیا گردد.

کانورت ویرایش های Oracle

در بسیاری از سازمانها به علت نبود دانش فنی در خصوص بروز رسانی زیر ساختهای خود به آخرین ویرایشهای ابزارهای Oracle از قابلیتهای بی نظیر این ویراشها بی اطلاع می باشند.

این مجموها با داشتن تجربه های بسیار موفق در این زمینه این امکان را محیا می سازد که علاوه بر کانورت بانک اطلاعاتی و فرمها به آخرین ویرایش امکانات جدیدی را در سطح مدیریت فرایندها به ابزارهای متقاضی منتقل نموده و فرایندهای آن سازمان را مهندسی مجدد نماید.

در اینجا لازم به ذکر می باشد که این تغییرات هیج تاثیر نامطلوبی بر روی داده های گذشته سازمان نمی گذارد.