نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

مشاوره و نظارت

یكي از اركان اصلي موفقيت پروژ‌ه‌هاي فناوري اطلاعات، وجود يك نظام نظارتي براي نظارت و كنترل مراحل مختلف اجرايي پروژه است. اطمينان از تأمين نيازمندي‌ها و الزامات پروژه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. ناظر در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، از يك سو به عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت‌هاي مجري براساس قرارداد في‌مابين و برنامه‌هاي پروژه (از قبيل برنامه مديريت پروژه، برنامه مديريت تغييرات و پيكربندي، برنامه مديريت كيفيت و متدولوژي اجرايي پروژه) نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا به هنگام لزوم، از منافع كارفرما و مجري بطور يكسان و در جهت كامل‌تر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. از اين رو حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها بصورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسايي‌هاي طرح در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد، بيشتر آشكار مي‌گردد. شركت داده پردازی نیلرام با تجربه چندين ساله در زمينه مشاوره و نظارت بر طرح‌هاي فناوري اطلاعات، آماده ارائه خدمات ذيل در اين حوزه است:

  • مشاوره و نظارت بر سامانه هاي جامع فناوري اطلاعات

  • مشاوره و نظارت بر شبکه، امنيت و مراکز داده

  • شناخت، تحليل و معماري طرح هاي جامع فناوري اطلاعات