نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

استقرار و پیاده سازی

شرکت داده پردازی نیلرام مراحل اجرای پروژه را در سه وجه اصلی توسعه و طرح ریزی می نماید:

- فرآیندهای کسب وکار

- آموزش منابع انسانی

- زیرساختها


فرآیند های کسب و کار:

شناسایی فرایندها و راه حل استاندارد ارائه شده توسط شرکت نیلرام پس از استخراج سند شناخت سازمان، میزان درصد تطابق با فرایندهای استاندارد و انحراف از آن را در سازمان مشخص نموده و مراحل بومی سازی کسب کار را در قالب گانتهای اجرایی به کارفرما منتقل می نماید.

این فرایند یک فرایند مشارکتی بوده و در آن تمامی سازمان جهت رسیدن به یک سند واحد، همکاری می نماید، عموما در انجام این مرحله، مهندسی مجدد فرایندها آغاز می گردد که منجر به سازماندهی مجدد سازمان در طول پروژه می شود.


آموزش منابع انسانی :

شرکت نیلرام جهت پیشبرد پیاده سازی نرم افزار چنین پروژهایی وجود منابع مستعد انسانی را به عنوان یک الزام در نظر گرفته که برای رسیدن به بهره وری لازم باید پرورش یابند. این امر در بدو پروژه با دوره های آموزشی و همگام با اجرای آن در قالب جلسات آموزشی و آموزش حین اجرا عملیاتی می گردد.

همچنین باید به این نکته اشاره نمود که پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) با نگاه تغییر و بهبود در سازمان جاری می گردد و تغییر یکی از ماهیتهایی است که باید توسط مدیریت ارشد سازمان ابلاغ گردد.


زیرساختها:

شرکت نیلرام جهت پیاده سازی پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی به کارفرما بسترهای لازم تکنولوژیکی را ارائه داده تا در مسیر پیاده سازی و استقرار نهایی از تنش های ممکنه بر حذر باشد.فازهای اجرا و پیاده سازی نرم افزار نیلرام

شرکت داده پردازی نیلرام جهت پیشبرد اهداف خود در مدیریت استقرار بر اساس متد بیان شده مراحل ذیل را به تفصیل مبنای کار خود قرار می دهد.


فاز اول :

- ايجاد تيم‌هاي کاري پروژه و تخصيص وظايف به متولیان

- تهيه طرح و برنامه عملياتي پروژه به صورت تفصيلي درقالب گانت چارت اجرایی

- تعریف نیازمندیهای فنی (Technical Requirement)

- برگزاري جلسات آغازين جهت شروع پروژه

- تعيين و بازبيني خط‌ مشي‌، هدف و مسئوليت‌هاي كيفي مديريت کيفيت پروژه

- تعيين روش مستندسازي فعاليت‌هاي پروژه

- تعريف روش آموزش کاربران نهايي

- ‎ارائه طرح يا برنامه هاي آموزشي مناسب براي جاری سازی(ERP)

- تعيين استراتژي بروزرساني و شرايط گذار از وضع موجود به وضع مطلوب

- ارائه راه حل درخصوص چگونگي شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات پايه

- ارائه راه حل درخصوص محيط نرم‌افزاري

- ارائه نيازمندي‌ها و توصيه‌ها درخصوص زيرساخت‌ سخت افزاري، بستر مخابراتي و ارتباطي مورد نياز براي پياده‎سازي طرح نهايي

- ارائه راهكار براي تقويت و توسعه ساختار سازماني واحد فناوري اطلاعات


فاز دوم:

- بازنگري، شناسايي و طراحي فرآیندهاي حوزه‌هاي مختلف كاري و شناسايي عناصر فرآیندي هر فرآیند


فعالیت هاي اصلي اين مرحله:

 • برگزاري کارگاههاي آموزشي لازم براي تيم پروژه

 • شناخت وضعیت موجود درسازمان متقاضی و مستندسازی فرآیندهای حال حاضر

 • الگوبرداری و بررسی مستندات و فرآیندها براساس الگوهای برتر (Best Practices)

 • تعریف نیازمندیهای فرآیندی شرکت متقاضی با توجه به مشکلات موجود و به روش های مرتبط با آن کسب و کار

 • تعریف مدل اولیه بر اساس نتایج بدست آمده از مراحل قبل

 • انتقال مفاهیم و امکانات سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

 • تحلیل تفاوتها بین مدل بهینه طراحی شده و سیستم اولیه و تعیین نحوه و میزان تغییرات در سیستم جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و لحاظ نمودن محدودیتها و شرایط غیرقابل تغییر

 • تهيه گزارش سيستم‌هاي مورد نياز براي توانمند سازي فرآیندها

 • تعيين نحوه توانمند شدن فرآیندها توسط سيستم‌هاي نرم‌افزاري پيشنهادي

 • تعريف گزارشات خروجي حاصل از انجام فرآیندها

 • ارائه پيشنهاد درخصوص راهکارهاي بهبود، جهت ارتقاء اثربخشي و كارايي فرآیندهاي کسب و کار

 • تعريف و تعيين واسط برنامه ها و ابزارهاي مورد نيازفاز سوم :

- پيکربندي سيستم ERP مورد نياز شرکت متقاضی بر اساس نيازمندي‌هاي تعريف شده در بخش قبل

- انتقال دانش پروژه از سوي تيم اجرايي به تيم پروژه کارفرما


فعاليت‌هاي اصلي این مرحله :

 • آموزش تيم پروژه درقالب برنامه ریزی آموزشی و آزمون و ارائه گواهینامه آموزش صلاحدید مدیریت

 • پيکربندي اوليه سيستم و رویه ها

 • اعمال تغییرات در نرم افزار ERP و اولویتها برای رسیدن به مدل نهایی

 • سفارشي‎سازي با در نظرگرفتن تمامیت و یکپارچگی در قالب پروژه توسعه یا بهبود با زمانی مشخص

 • تست يکپارچگي سيستمفاز چهارم :

- بازبيني طرح و آماده‎سازي نهايي پروژه

- کنترل و پيگيري اقدامات انجام شده و نيمه تمام

- برگزاري جلسات هماهنگي و نهايي با کميته راهبري

- آموزش مديريت سيستم

- انجام تست‌هاي نهايي سيستم شامل:Oracle Test Database

 • Capacity Test (تست ظرفیت حافظه)

 • Integration Test (تست یکپارچگی)

 • Security Test (تست امنیت)

 • Concurrency Test (تست همزمانی منابع)

 • Stress Test (تست فشار)

 • System administration Test (تست مدیریت سیستم)

 • Disaster recovery Test (تست بازیابی ساختار)

 • Back up and restore procedures Test (تست بازگرداندن پشتیبان)

 • Recovery Test (تست بازیابی اطلاعات)

 • Printing Test (تست مدیریت چاپ)

 • Performance Measurement Test (تست عملکرد)

Oracle Test Fusion Middleware

 • Capacity Test (تست ظرفیت حافظه)

 • Concurrency Test (تست همزمانی منابع)

 • Report Service Test (تست سرویس گزارشات)

 • Form Service Test (تست سرویس فرمها)

 • Discoverer Service Test (تست سرویس پی برنده)

 • Java Service Test (تست سرویس جاوا)- اعمال تغييرات نهايي در چهارچوب یکپارچگی

- آموزش کاربران نهايي و آزمون

- انتقال داده‌هاي سيستم‌هاي قبلي به سيستم‌هاي جديد (Data Migration)

- تست نهايي

کلیه عوامل و استانداردهای بیان شده در بالا این امکان را مهیا می سازد که پروژه تحت مدیریت و کنترل تامین کننده نرم افزار و کارفرما قرار گیرد همچنین شاخصهای ذیل نیز از فوائد پیاده سازی با این متد می باشد:

افزایش کارآیی فرآیند پیاده سازی

کاهش هزینه های پیاده سازی

کاهش ریسکهای پیاده سازی

ارائه برترین نمونه های کسب و کار