نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایتطراحی سایت

آرشیو مدارک و اسناد
سیستم کنترل مدارک داده پردازی نیلرام منطبق بر استانداردهای نگهداشت و بروزرسانی مدارک سازمانی ، امکانات مناسبی برای مدیریت مدارک و سوابق و اجرای صحیح آرشیو مدارک و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه واحد های صاحب مدارک را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف صاحبان مدرک
 • · تعریف انواع مدارک
 • · امکان تعریف توزیع نسخ
 • · امکان ابطال مدرک و قابلیت مشاهده مدارک ابطال شده
 • · امکان مدیریت ویرایش های مختلف بر اساس مبانی ورودی
 • · امکان جستجوی سریع بر روی مدارک با فیلترهای مورد نیاز
 • · تعریف و مدیریت شناسنامه مدارک
 • · امکان گروه بندی مدارک و کد گذاری بدون محدودیت
 • · فرایند درخواست ایجاد / تغییر / حذف مدارک
 • · فرایند در خواست تحویل مدارک
 • · ارتباط مدارک مربوط به کالا و الزامات آن و استفاده در سایر زیر سیستمها
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
پرسنلی، انبار، درخت محصول و فرایند، نگهداری و تعمیرات، تامین، کالیبراسیون