نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

حسابداری فروش

سیستم حسابداری فروش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات فروش و حسابداری فروش را فراهم نموده است. این ابزار با داشتن امکانات ویژه در خصوص کنترل حدود اعتباری اسنادی و دفتری امکانات منحصر به فردی را برای مدیران و کارشناسان مالی جهت تحقق نیازهای سازمان در زمان سررسید ایجاد کرده است که این فرایند یکی ازعوامل موثر در ایجاد رضایت و تمایز سازمان می گردد.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان تعریف و طبقه بندی مشتریان
 • · قیمت گذاری از طریق اعلامیه قیمت
 • · مدیریت ریالی در فرایندهای فروش از قبیل پیش فاکتور –حواله فروش –فاکتور فروش . .......
 • · صدور فاکتور فروش (با مبناهای مختلف )
 • · فاکتور برگشت از فروش (با مبناهای مختلف )
 • · اعلامیه بدهکاران و بستانکاران
 • · صدور برگه ماموریت مالی – آنالیز حساب مشتری
 • · انواع گزارشات تجزیه سنی مشتریان ماهانه و دوره ایی
 • · انواع گزارشات تحلیلی مانند میانگین دوره وصول ، متوسط وصول و ....
 • · امکان ثبت انواع اضاقات و کسور بدون محدودیت
 • · اعمال قوانین انواع سیاستهای فروش ( اضافات و کسور ) با توجه به ماتریس مشتری ، کالا ، زمان و گروه و... به صورت اتوماتیک بر روی برگه های فروش
 • · کنترل حدود اعتباری مشتریان (اسنادی-دفتری)
 • · کنترل جریان بدهی مشتری در تمام سیستم در یک نگاه (خزانه –انبار –فروش و......)
 • · قرارداد فروش و نظام نامه فروش(با مدلهای مختلف )
 • · امکان دریافت فایل و گزارشات خرید و فروش فصلی با فرمت دارایی
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری باارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

دریافت و پرداخت، حسابداری مالی، فروش، انبارش و نگهداری