نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

حسابداری خرید

سیستم حسابداری خرید داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به وضعیت ریالی بستانکاران را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت درخواستهای خود را در این حوزه دارند.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · مدیریت قراردادهای تامین کالا/خدمت و کنترل قراداد (تعدادی –ریالی)
 • · ثبت فاکتورهای تامین و قیمت گذاری رسید مربوطه و شناسایی ویژه آن
 • · ثبت فاکتور خرید برای کالاهای اجرتی و مواد و ترکیبی
 • · مدیریت پیشرفت قرارداد تامین ( مقداری و ریالی )
 • · ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و شناسایی ویژه آن
 • · پیش بینی قیمت کالا/خدمت در دوره های بعد (کاربرد در بودجه –بهای تمام شده)
 • · درخواست وجه و ارائه پیشنهاد زمان و مبلغ پرداخت
 • · ارزبابی عملکرد تامین کنندگان (محاسبه تاخیر و جرایم)
 • · ثبت و مدیریت مخارج تنخواه و تنخواه گردان
 • · امکان دریافت فایل و گزارشات خرید و فروش فصلی با فرمت دارایی
 • · صدور برگه اعلامیه بدهکار و بستانکار بر اساس مرجع آن
 • · صدور برگه ماموریت مالی – آنالیز و تطبیق حساب بستانکاران
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

حسابداری انبار، حسابداری مالی، دریافت و پرداخت و تامین