نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

حسابداری حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد حقوقی سازمان را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · ارتباط با احکام حقوقی و انتصاب و مساعده از زیر سیستم پرسنلی
 • · امکان تعریف نامحدود عوامل موثر در پرداخت و کسر (پارامتریک)
 • · امکان تعریف نامحدود فرمولهای محاسباتی
 • · امکان تنظیم ویژگی‌های عوامل موثر در محاسبات (مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و ...)
 • · در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • · امکان ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه
 • · محاسبات حقوق ماهانه
 • · امکان تهیه گزارشات ماتریسی هزینه های به تفکیک مراکز و سرجمع
 • · محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و بازخرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
 • · امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده به تفکیک مراکز بیمه
 • · امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) دارایی مطابق با استانداردهای تعریف شدهبه تفکیک مراکز دارایی
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

پرسنلی، دفترداری مالی، آکورد (علاوه و تشویقی)