نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

حسابداری بودجه

سيستم بودجه داده پردازی نیلرام امکان مناسبی برای جمع‌آوري، طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات، برای پيش‌بيني فعاليت‌هاي آتي و مقایسه عملكرد جاري با فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را انجام مي‌دهد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط در کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · پیش بینی بودجه بر اساس مراکز کاری
 • · پیش بینی بودجه بر اساس پروژه و محصولات پروژه
 • · تعیین استراتژی های منابع و مصارف بر اساس سیاستهای سازمان
 • · دریافت اطلاعات از سیستم تولید بر اساس پیش بینی تولید در دوره آتی
 • · پیش بینی منابع بر اساس پیش بینی فروش
 • · پیش بینی مصارف بر اساس سربرنامه مواد در تولید
 • · تعیین بابتهای بودجه ایی در دریافت و پرداخت و تنخواه
 • · کنترل جریان نقدینگی در سازمان
 • · انحراف از بودجه پیشبینی شده بر اساس منابع و مصارف
 • · تفریغ بودجه در دوره های ماهانه و سالانه و دلایل انحراف بر اساس هر بابت بوجه
 • · تهیه خلاصه بودجه و تفصیل بودجه
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

انبار، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، درخت محصول و فرایند، حسابداری مالی، دریافت و پرداخت