نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

حسابداری بهای تمام شده

طراحی سایت

حسابداری بهای تمام شده

سیستم بهای تمام شده داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای تعیین قیمت فروش و کنترل و کاهش هزینه ها تجزیه و تحلیل سود و تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری می باشد ودر نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط در کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان محاسبه بهای تمام شده کالا (مواد اولیه نزد تامین کننده، نیمه ساخته، محصول نهایی)
 • · امکان محاسبه بهای تمام شده با دو ماخذ (استاندارد، واقعی)
 • · امکان محاسبه قیمت کالا در انبار بر اساس 6 نرخ
 • · (میانگین موزون – بالاتری قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت استاندارد، قیمت بازار، قیمت اول دوره)
 • · استفاده از اطلاعات سیستم مهندسی محصول و فرآیند (مواد – نیمه ساخته – محصول - زمان سنجی)
 • · دریافت اطلاعات مبالغ هزینه از سیستم حسابداری دفترداری از سرفصلهای مختلف
 • · تخصیص مراکز هزینه به ایستگاه کاری و محاسبه نرخ‌های جذب در سطح ایستگاه‌های کاری
 • · قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام‌شده به دلخواه كاربر (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك)
 • · قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد مراكز هزينه/ماشين‌آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) (از نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید)
 • · استفاده از مبنای تسهیم با مکانیزمهای مختلف
 • · تنظیم سرفصل هزینه های حسابداری بر اساس انواع عوامل هزینه ی ایجاد شده
 • · محاسبه قیمت تمام شده بر اساس دوره های معرفی شده توسط كاربر (ماهانه، چند ماهه و سالانه)
 • · قیمت تمام شده محصولات به تفكیك مركز هزینه، مراحل تولید و محصولات
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • . امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

انبار، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید و کنترل تولید، تامین، کنترل کیفیت، درخت محصول و فرایند، پرسنلی، حسابداری مالی

حسابداری بودجه

طراحی سایت

حسابداری بودجه

سيستم بودجه داده پردازی نیلرام امکان مناسبی برای جمع‌آوري، طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات، برای پيش‌بيني فعاليت‌هاي آتي و مقایسه عملكرد جاري با فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده را انجام مي‌دهد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط در کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · پیش بینی بودجه بر اساس مراکز کاری
 • · پیش بینی بودجه بر اساس پروژه و محصولات پروژه
 • · تعیین استراتژی های منابع و مصارف بر اساس سیاستهای سازمان
 • · دریافت اطلاعات از سیستم تولید بر اساس پیش بینی تولید در دوره آتی
 • · پیش بینی منابع بر اساس پیش بینی فروش
 • · پیش بینی مصارف بر اساس سربرنامه مواد در تولید
 • · تعیین بابتهای بودجه ایی در دریافت و پرداخت و تنخواه
 • · کنترل جریان نقدینگی در سازمان
 • · انحراف از بودجه پیشبینی شده بر اساس منابع و مصارف
 • · تفریغ بودجه در دوره های ماهانه و سالانه و دلایل انحراف بر اساس هر بابت بوجه
 • · تهیه خلاصه بودجه و تفصیل بودجه
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

انبار، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، درخت محصول و فرایند، حسابداری مالی، دریافت و پرداخت

حسابداری اموال و دارایی ثابت

طراحی سایت

حسابداری اموال و دارایی ثابت

سيستم اموال و دارایی ثابت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به اموال سازمان را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت دارایی های خود را در این حوزه دارند.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · شناسنامه اموال و دارایی ها
 • · تعیین انواع گروه دارایی ها و طبقه بندی آن
 • · تعیین محل استقرار دارایی به‌ صورت درختواره‌­ها
 • · تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی از طریق گروه دارایی یا اقلام دارایی (ماهانه و روزانه )
 • · امکان محاسبه استهلاک بر اساس تقویم (شمسی و میلادی)
 • · امکان تعدیل قیمت دارایی
 • · مدیریت نقل و انتقال
 • - نقل و انتقال دارایی بین پرسنل و واحدها
 • - نقل و انتقال دارایی از انبار به استفاده کننده
 • - نقل و انتقال دارایی از استفاده کننده به انبار
 • · تعیین جمع­دار و تحویل­گیرنده دارایی به طور همزمان
 • · امکان ردیابی اموال بر اساس منابع ورودی و بهره برداری آن (رسید و حواله )
 • · اموال گردانی و اعمال مغایرت آن
 • · امکان مدیریت بیمه اموال و دارایی
 • · امکان دریافت گزارشات استاندارد بر اساس قوانین دارایی
 • · محاسبه استهلاک و ذخیره استهلاک
 • · شناسایی اموال در بدو ورود به سازمان توسط نرم افزار و ارسال آن به متولی مربوطه
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

حسابداری مالی، انبارش و نگهداری، نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون

حسابداری فروش

طراحی سایت

حسابداری فروش

سیستم حسابداری فروش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات فروش و حسابداری فروش را فراهم نموده است. این ابزار با داشتن امکانات ویژه در خصوص کنترل حدود اعتباری اسنادی و دفتری امکانات منحصر به فردی را برای مدیران و کارشناسان مالی جهت تحقق نیازهای سازمان در زمان سررسید ایجاد کرده است که این فرایند یکی ازعوامل موثر در ایجاد رضایت و تمایز سازمان می گردد.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان تعریف و طبقه بندی مشتریان
 • · قیمت گذاری از طریق اعلامیه قیمت
 • · مدیریت ریالی در فرایندهای فروش از قبیل پیش فاکتور –حواله فروش –فاکتور فروش . .......
 • · صدور فاکتور فروش (با مبناهای مختلف )
 • · فاکتور برگشت از فروش (با مبناهای مختلف )
 • · اعلامیه بدهکاران و بستانکاران
 • · صدور برگه ماموریت مالی – آنالیز حساب مشتری
 • · انواع گزارشات تجزیه سنی مشتریان ماهانه و دوره ایی
 • · انواع گزارشات تحلیلی مانند میانگین دوره وصول ، متوسط وصول و ....
 • · امکان ثبت انواع اضاقات و کسور بدون محدودیت
 • · اعمال قوانین انواع سیاستهای فروش ( اضافات و کسور ) با توجه به ماتریس مشتری ، کالا ، زمان و گروه و... به صورت اتوماتیک بر روی برگه های فروش
 • · کنترل حدود اعتباری مشتریان (اسنادی-دفتری)
 • · کنترل جریان بدهی مشتری در تمام سیستم در یک نگاه (خزانه –انبار –فروش و......)
 • · قرارداد فروش و نظام نامه فروش(با مدلهای مختلف )
 • · امکان دریافت فایل و گزارشات خرید و فروش فصلی با فرمت دارایی
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری باارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

دریافت و پرداخت، حسابداری مالی، فروش، انبارش و نگهداری

حسابداری حقوق و دستمزد

طراحی سایت

حسابداری حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد حقوقی سازمان را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · ارتباط با احکام حقوقی و انتصاب و مساعده از زیر سیستم پرسنلی
 • · امکان تعریف نامحدود عوامل موثر در پرداخت و کسر (پارامتریک)
 • · امکان تعریف نامحدود فرمولهای محاسباتی
 • · امکان تنظیم ویژگی‌های عوامل موثر در محاسبات (مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و ...)
 • · در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • · امکان ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه
 • · محاسبات حقوق ماهانه
 • · امکان تهیه گزارشات ماتریسی هزینه های به تفکیک مراکز و سرجمع
 • · محاسبات دوره‌ای شامل عیدی و بازخرید مرخصی (شامل پرداخت و محاسبات ذخیره)
 • · امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده به تفکیک مراکز بیمه
 • · امکان تهیه گزارش‌ها و فایل(دیسکت) دارایی مطابق با استانداردهای تعریف شدهبه تفکیک مراکز دارایی
 • · صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی به صورت اتوماتیک بدون نیاز کاربر و هوش نرم افزار
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

پرسنلی، دفترداری مالی، آکورد (علاوه و تشویقی)