نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

کالیبراسیون


سیستم کالیبراسیون داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت برنامه ریزی و اجرای صحیح کالیبراسیون تجهیزات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحدهای مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف و تعیین گروه بندی تجهیزات
 • · تعریف پارامترها کالیبراسیون به شکل گروهی و تکی
 • · مدیریت شناسایی تجهیزات در بدو ورود به سازمان به شکل اتوماتیک
 • · مدیریت تجهیزات در کالیبراسیون با سیستم اموال و دارایی ثابت
 • · امکان کد گذاری اتومات بر اساس گروه بندی تجهیزات
 • · امکان ثبت و مدیریت شناسنامه کالیبراسیون تجهیزات
 • · برنامه ریزی سالانه کالیبراسیون (داخلی – خارجی –بازدید)
 • · کنترل و مدیریت درخواستهای کار و مدیریت منابع
 • · ثبت عملکرد فعالیتهای انجام شده
 • · تعیین محل استقرار تجهیز به‌ صورت درختواره‌­
 • · صدور گواهی کالیبراسیون داخلی و خارج از سازمانی
 • · امکان مشاهده انحراف از برنامه ریزی تجهیزات
 • · امکان صدور دستور کار برای متولیان کالیبراسیون
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • . امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، اموال و دارایی ثابت، پرسنلی، برنامه ریزی تولید و کنترل، خرید