نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

طراحی سایت

تکنولوژی ساخت


سیستم تکنولوژی ساخت داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت برنامه ریزی و اجرای صحیح نگهداری و تعمیرات تجهیزات وکنترل پروژه ساخت تجهیزات و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحد های مربوطه را فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· تعریف و تعیین گروه بندی تجهیزات

· تعریف و تعیین گروه بندی منابع نگهداری و تعمیرات

· ثبت تقویم و شیفتهای متفاوت و تخصیص به منابع نگهداری و تعمیرات

· مدیریت شناسایی تجهیزات در بدو ورود به سازمان به شکل اتوماتیک

· مدیریت تجهیزات در نگهداری و تعمیرات با سیستم اموال و دارایی ثابت

· امکان کد گذاری اتومات بر اساس گروه بندی تجهیزات

· امکان ثبت شناسنامه تجهیزات

· تعریف درخت اقلام یک تجهیز و تعیین دوره های نگهداری و تعمیرات اعم از تناوبی یا کارکردی

· برنامه ریزی سالانه نگهداری و تعمیرات (دوره ای و کارکردی)

· پیش بینی منابع مورد نیاز واحد متولی نگهداری و تعمیرات

· کنترل و مدیریت انواع درخواستهای کار(پیشگویانه – پیشگیرانه – ساخت و اصلاح – نیازمندی سخت افزاری – اتفاقی - خدمات فنی)

· ثبت کارکرد تجهیرات (دستی –اتوماتیک)

· ثبت عملکرد فعالیتهای انجام شده (منابع انسانی – تجهیزات)

· ثبت مواد مصرفی واقعی در خواست

· کنترل موجودی مواد مصرفی تجهیزات

· تعیین محل استقرار هر تجهیز به ‌صورت درختواره‌­

· برقراری ارتباط تجهیزات با یکدیگر جهت کنترل عملیات توقف

· امکان مشاهده انحراف از برنامه ریزی تجهیزات

· امکان صدور دستور کار برای واحدهای نگهداری و تعمیرات

· مدیریت فرایند توقف تجهیزات

· تصمیم‌گیری مؤثر با اطلاع از شاخص‌های کلیدی عملکرد تجهیزات مثلMTBF، MTTRو OEE

· کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز

· امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

انبار، اموال و دارایی ثابت، پرسنلی، برنامه ریزی تولید و کنترل، تامین، درخت محصول و فرایند