نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

مهندسی محصول و فرایند

سیستم مهندسی محصول و فرایند داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند ایجاد و تغییر برروی درخت محصول و فرایند و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کار را فراهم نموده است.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · گروه بندی فعالیت ها با دیدگاه تدوینFPC
 • · تعریف فعالیتها عملیاتی و زمان سنجی آن
 • · تهیه پارت لیست محصول/مجموعه
 • · تهیه درخت محصول / مجموعه (محل مصرف- نحوه تامین - مقدار مصرف – مقدار دورریز- جایگزین مواد/قطعات و... )
 • · تخصیص فعالیتهای تولید محصول/مجموعه
 • · امکان کنترل فرایند تغییر برروی کل یا بخشی از درخت محصول/مجموعه
 • · امکان کنترل فرایند تغییر برروی کل یا بخشی از درخت پروسه
 • · امکان ثبت اطلاعات مربوط به نقشه، استاتداردها، دستورالعملها برروی درخت
 • · امکان ثبت اطلاعات مربوط به ابزارها کنترلی برروی درخت
 • · امکان تخصیص محصول به تجهیزات
 • · امکان مدیریت تغییر درخت محصول و تاثیر آن بر روی درخواستهای باز تولیدی ، سفارشات و سایر
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

انبار، برنامه ریزی مواد، برنامه ریزی تولید، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش