نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

برنامه ریزی و کنترل تولید
سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت فرایند تولید براساس سربرنامه و سفارشات می باشد و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مراحل انجام کاررا فراهم نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف طرح جامع(َAggregate Plan (AP))
 • · تعریف طرح سربرنامه تولید (Master Production Schedule(MPS))
 • · امکان برنامه ریزی تولید با روشها مختلف (MTS-MTO-MTP-PTE-ATO)
 • · امکان برنامه ریزی خطوط با روشها مختلف (Flow, Job Shop ,GT , Flow shop)
 • · دریافت اطلاعات برنامه ریزی تولید از سربرنامه و سفارشات
 • · تعریف تقویم و شیفت های برنامه ریزی
 • · تعیین محل استقرار هر ایستگاه به ‌صورت درختواره‌­
 • · تخصیص منابع تولید به تقویم و شیفت
 • · تعریف پیش فرض منابع خطوط بدون محدودیت
 • · تعیین اولویت تولید محصول/نیمه ساخته با توجه به پروسه تولید به شکل پیش فرض(بالانس خط)
 • · تعیین اولویت تولید محصول/نیمه ساخت درخطوط به شکل پیش فرض
 • · برنامه ریزی منابع تولید و تسطیح منابع با توجه به پیش فرض منابع خطوط با مبنای پروسه های محصول(OPC)
 • · تحلیل وضعیت منابع تولید (مواد – ماشین آلات – منابع انسانی)
 • · برنامه ریزی مجدد منابع با رویکرد پروسه های باز در هر ایستگاه کاری
 • · صدور دستور تولید و کاربرگ تولید(کارت محموله)
 • · ثبت عملیات تولید به تفکیک ایستگاه کاری (امکان ثبت عملیات بر اساس تجهیزات کنترلی(RFID)
 • · امکان ردیابی محصول – مواد حین فرایند تولید
 • · امکان ثبت ضایعات حین فرایند در هر ایستگاه تولید و مجوز رسید انبار
 • · ثبت عملیات کنترل کیفی حین فرایند بر اساس عوامل کنترلی و صدور عدم انطباق در سیستم کنترل کیفیت
 • · صدور مواد مصرفی بر اساس نیاز برنامه صادره و با مبنای BOM
 • · امکان بررسی انحرافات مواد بر اساس واقعیت و استاندارد
 • · امکان مدیریت خروجی هر ایستگاه کاری و تعیین محصولات خروجی آن
 • · ارتباط مستقیم با سیستم نگهداری و تعمیرات و ارایه اطلاعات کارکرد تجهیزات به این سیستم
 • · امکان صدور مجوز رسید انبار محصول / نیمه ساخته
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
انبار، برنامه ریزی مواد، تامین، بودجه، بهای تمام شده، فروش، کنترل کیفیت، درخت محصول و فرایند، نگهداری و تعمیرات، پرسنلی