نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایت

انبارش و نگهداری

سيستم انبارش و نگهداری داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به شناسایی و ردیابی کالا/خدمت را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت گردش کالا/خدمت را در این حوزه دارند.

بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · شناسنامه کالا/خدمت (کد کالا/خدمت -شرح کالا/خدمت -واحد کالا/خدمت -حداقل سفارش-حد اکثر سفارش-حداقل موجودی-حداکثر موجودی – لید تایم - زمان بازرسی-روش کنترل موجودی- ذخیره احتیاطی – پارامترها کنترلی – دستورالعملهای تامین و تولید و...)
 • · امکان تعریف نا محدود انبار و تعیین متد خروج کالا از انبار
 • · تعریف سطوح کدینگ به شکل درختی و نامحدود
 • · امکان رسید مستقیم و ترخیص اضطراری
 • · امکان تعریف جانمایی برای کالاهای انبار به تکفیک هر انبار
 • · امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا و صدور درخواست کالا های نقطه سفارشی به شکل گروهی
 • · قابلیت تعریف انواع بسته بندی برای هر کالا (چند واحدی بدون محدودیت)
 • · قابلیت تعریف بتچ های تولیدی و تامین به ازای هر کالا
 • · امکان تعریف متولیان انبارها
 • · قابلیت ثبت و مدیریت انتقالی بین انبارها
 • · مدیریت درخواست کالا/خدمت
 • · مدیریت برگهای انبار بدون محدودیت در تعریف برگه های انبار و شرایط ارتباط بین برگه ها (انواع رسید و حواله و نحوه گردش هر کدام به تفکیک انبار)
 • · کنترل موجودی کالا بر اساس روش نقطه سفارش و با در نظر گرفتن محدودیت های شناسنامه کالا
 • · مدیریت موجودی رسیدها
 • · امکان ثبت و صدور درخواست خرید بر اساس نیاز متولیان و شارژ انبار
 • · امکان ثبت و صدور تسریع و انصراف و تعویق درخواست خرید کالا
 • · ردیابی کالا به شکل اتوماتیک از تامین و تامین کننده و درخواست کننده تا تولید و محصول و خریدار و خدمات پس از فروش
 • · مدیریت گردش فیزیکی کالا در نرم افزار با استفاده از متدها(LIFO-FIFO-FEFO-OPTIONAL)به شکل هوشمندانه با تشخیص سیستم
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد

فرایندهای مرتبط:

فروش و برنامه ریزی فروش، تامین، حسابداری فروش، حسابداری انبار، حسابداری تامین، برنامه ریزی تولید و کنترل، برنامه ریزی مواد و کنترل، نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، مهندسی محصول و فرایند، بودجه، بهای تمام شده