نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

مدیریت شکایات مشتریان

طراحی سایت

مدیریت شکایات مشتریان

سیستم شکایات مشتریان داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از میزان و روند شکایات مربوط به مشتریان می باشد که در راستای رضایتمندی و ارتقای آنها فراهم گردیده است.بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان ثبت انواع شکایت بر اساس ماهیت آن
 • · امکان طبقه بندی انواع شکایات
 • · امکان مدیریت و برنامه ریزی بر روی شکایات
 • · امکان تعیین متولیان پیگیری شکایات
 • · امکان ارزیابی اثربخشی شکایات
 • · امکان صدور اقدام اصلاحی بر اساس هر شکایت
 • · امکان صدور یک شکایت بر مبنای یک شکایت دیگر
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

پرسنلی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، فروش ، خدمات پس از فروش