نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

طراحی سایتطراحی سایت

خرید و برنامه ریزی خرید (داخلی و خارجی)


سیستم مدیریت تامین داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به درخواستهای خرید را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت درخواستهای خود را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان طبقه بندی تامین کنندگان با روشهای مختلف
 • - صنفی
 • - بر اساس ارزیابی
 • - بر اساس موقعیت جغرافیایی و .......
 • · امکان تعریف شناسنامه کامل تامین کنندگان
 • · بررسی کفایت داده های فنی کالا با توجه به منابع فنی و کیفی کالا
 • · مدیریت برنامه ریزی خرید و کنترل منابع داخلی و محدودیتهای تامین و تامین کنندگان
 • · مدیریت استعلامات خرید و گردش آن
 • · امکان مدیریت و برنامه ریزی کار پردازان و مدیریت عملکرد آنها
 • · اعلامیه ورود کالا/خدمت به متولیان کیفی مربوطه
 • · امکان ثبت و مدیریت قراردادهای تامین کالا/خدمت و کنترل قراداد (تعدادی –ریالی)
 • - امکان مشاهده وضعیت تضمینها و دریافتها و پرداختها
 • - امکان استفاده از تلرانس در مبادی ورودی
 • - امکان ثبت الحاقیه و ردیابی آن
 • · امکان مدیریت قرارداد های کالاهای تبدیلی و ترکیبی و نظارت بر موجودی نزد تامین کنندگان
 • · امکان مدیریت انحراف از مصارف تامین کنندگان بر اساس درخت محصول واحد تامین
 • · محاسبه و کنترل مقدار سفارشِ در راه
 • · امکان مدیریت انصرافات و تسریع و تعویق در واحد تامین بر اساس اعلامیه واحدها
 • · ارزبابی عملکرد تامین کنندگان(محاسبه تاخیر و جرایم)
 • · ارزیابی عملکرد واحد تامین (سرعت تامین ، عدم انطباق و .......)
 • · امکان ثبت پرفرما و مدیریت و کنترل پروژه خرید خارجی
 • · ثبت هزینه های مرتبط با خرید خارج
 • · امکان دریافت گزارشات آماری و تحلیلی
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

حسابداری انبار، حسابداری تامین، برنامه ریزی مواد و کنترل، فروش، حسابداری مالی، دریافت و پرداخت، کنترل کیفیت اقلام ورودی