نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

خرید و برنامه ریزی خرید (داخلی و خارجی)

طراحی سایتطراحی سایت

خرید و برنامه ریزی خرید (داخلی و خارجی)


سیستم مدیریت تامین داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به درخواستهای خرید را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت درخواستهای خود را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان طبقه بندی تامین کنندگان با روشهای مختلف
 • - صنفی
 • - بر اساس ارزیابی
 • - بر اساس موقعیت جغرافیایی و .......
 • · امکان تعریف شناسنامه کامل تامین کنندگان
 • · بررسی کفایت داده های فنی کالا با توجه به منابع فنی و کیفی کالا
 • · مدیریت برنامه ریزی خرید و کنترل منابع داخلی و محدودیتهای تامین و تامین کنندگان
 • · مدیریت استعلامات خرید و گردش آن
 • · امکان مدیریت و برنامه ریزی کار پردازان و مدیریت عملکرد آنها
 • · اعلامیه ورود کالا/خدمت به متولیان کیفی مربوطه
 • · امکان ثبت و مدیریت قراردادهای تامین کالا/خدمت و کنترل قراداد (تعدادی –ریالی)
 • - امکان مشاهده وضعیت تضمینها و دریافتها و پرداختها
 • - امکان استفاده از تلرانس در مبادی ورودی
 • - امکان ثبت الحاقیه و ردیابی آن
 • · امکان مدیریت قرارداد های کالاهای تبدیلی و ترکیبی و نظارت بر موجودی نزد تامین کنندگان
 • · امکان مدیریت انحراف از مصارف تامین کنندگان بر اساس درخت محصول واحد تامین
 • · محاسبه و کنترل مقدار سفارشِ در راه
 • · امکان مدیریت انصرافات و تسریع و تعویق در واحد تامین بر اساس اعلامیه واحدها
 • · ارزبابی عملکرد تامین کنندگان(محاسبه تاخیر و جرایم)
 • · ارزیابی عملکرد واحد تامین (سرعت تامین ، عدم انطباق و .......)
 • · امکان ثبت پرفرما و مدیریت و کنترل پروژه خرید خارجی
 • · ثبت هزینه های مرتبط با خرید خارج
 • · امکان دریافت گزارشات آماری و تحلیلی
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

حسابداری انبار، حسابداری تامین، برنامه ریزی مواد و کنترل، فروش، حسابداری مالی، دریافت و پرداخت، کنترل کیفیت اقلام ورودی

فروش و برنامه ریزی فروش (داخلی و خارجی)

طراحی سایت

فروش و برنامه ریزی فروش (داخلی و خارجی)


سیستم فروش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات فروش فراهم نموده است. این ابزار با داشتن امکانات ویژه در خصوص برنامه ریزی فروش و تحویل محصول امکانات منحصر به فردی را برای مدیران و کارشناسان فروش جهت تحقق نیازهای مشتری در زمان سررسید ایجاد کرده است که این فرایند یکی از عوامل موثر در ایجاد رضایت و تمایز سازمان می گردد.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان تعریف و طبقه بندی مشتریان
 • · امکان تعریف ساختار های مانند مراکز فروش ، ماهیت فروش و ......
 • · امکان ثبت انواع اضاقات و کسور بدون محدودیت
 • · امکان تعریف شناسنامه هر مشتری
 • · امکان اتصال هر مشتری به مشتری مادر و مدیریت آن
 • · تعریف و ثبت انواع لیست قیمت بر روی یک کالا
 • · امکان ثبت و مدیریت فرایند ثبت و پیگیری سفارش – پیش فاکتور فروش - حواله فروش و سایر اجزا
 • · امکان مدیریت زمان تحویل بر اساس محدودیتهای سازمانی
 • · امکان مدیریت و برنانه ریزی فروش
 • - اولویت بندی سفارشات
 • - تعیین سبد محصول مشتریان
 • - تعیین زمان تحویل و مشاهده زمان توافقات
 • - امکان مشاهده محدودیتهای تولید
 • - امکان مشاهده محدودیتهای مواد
 • - امکان مشاهده تاخیرات و کسری سبد کالای مشتریان
 • - امکان تقسیم کردن یک سفارش بر اساس محدودیتها به سفارشات کوچکتر
 • - امکان تعلیق یک یا چند کالا در یک سفارش
 • - امکان مشاهده رزرو و موجودی کالا در سطح انبار و موسسه
 • - امکان ردیابی اقلام سفارش در مراحل مختلف تولید و کیفیت و انبار و یا تحویل
 • - و.........
 • · امکان مدیریت مجوز برگشت از فروش – کنترل کیفی اقلام برگشتی
 • · امکان انصراف از سفارش ویا اقلام یک سفارش
 • · امکان مدیریت استعلام محدودیتها تولید یک سفارش از واحدهای دیگر سازمانی
 • · امکان مشاهده و مدیریت وضعیت مانده مشتری و گروه مادر آن بر اساس شاخصهای :
 • - چکهای نزد صندوق
 • - چکهای نزد بانک
 • - حواله فروش های فاکتور نشده
 • - حواله انبارهای فاکتور نشده
 • - چکهای برگشتی
 • - مانده دفتری
 • - و ...
 • · امکان تعریف و مدیریت قرارداد فروش و نظام نامه فروش
 • - حدود اعتباری (اسنادی و حساب باز)
 • - ضمانتهای قرارداد و نظامنامه
 • - محدودیت و یا عدم محدودیت در فروش یک ویا چند کالا به مشتریان
 • - کنترل بر اساس مجوزات فروش کالا به مشتریان وکنترل زمانی انقضای آن
 • - و ....
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

دریافت و پرداخت، حسابداری مالی، انبارش و نگهداری، برنامه ریزی تولید و کنترل، برنامه ریزی مواد، کنترل کیفیت

مدیریت شکایات مشتریان

طراحی سایت

مدیریت شکایات مشتریان

سیستم شکایات مشتریان داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از میزان و روند شکایات مربوط به مشتریان می باشد که در راستای رضایتمندی و ارتقای آنها فراهم گردیده است.بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · امکان ثبت انواع شکایت بر اساس ماهیت آن
 • · امکان طبقه بندی انواع شکایات
 • · امکان مدیریت و برنامه ریزی بر روی شکایات
 • · امکان تعیین متولیان پیگیری شکایات
 • · امکان ارزیابی اثربخشی شکایات
 • · امکان صدور اقدام اصلاحی بر اساس هر شکایت
 • · امکان صدور یک شکایت بر مبنای یک شکایت دیگر
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · امکان دریافت شاخصها و گزارشات متنوع
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

پرسنلی ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، فروش ، خدمات پس از فروش

فروش سازمانی ( CRM)