نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

طراحی سایت

پرسنلی و احکام


سیستم پرسنلی داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مشخصهای پرسنل سازمان را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت مشخصهای پرسنل را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختواره

· امکان تعریف شغل و پست سازمانی بر اساس طبقه بندی سازمانی و اداره کار و بیمه

· امکان تعریف پارامترهای موثر (کسر- پرداخت –مجازی)

· امکان گروه بندی انواع احکام اعم از رسمی ، قراردادی ، مشاوره ای و ..

· امکان تعریف انواع مبانی پرداخت به بیمه ها

· امکان تعریف رده –گروه- رتبه و ضرائب آن

· مدیریت شناسنامه پرسنل (وضعیت شغلی- منسوبین -وضعیت تحصیلی – آدرس- تشویقات و تنبیهات – ملزومات – سابقه احکام حقوقی و انتصاب – کد بیمه و...)

· مدیریت احکام انتصاب و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

· مدیریت احکام حقوقی و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

· ثبت حوادث و سوابق آن

· امکان ثبت و مدیریت درخواست مساعده توسط پرسنل واحدها

· مدیریت وام و صندوق پرسنل

· امکان ثبت و مدیریت استعلامات و تمدید قراردادها

· امکان محاسبه و ثبت تسویه حساب پرسنل

· امکان دریافت گزارشات آماری و تحلیلی

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

اتوماسیون اداری، حقوق و دستمزد، کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید و کنترل، نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، دریافت و پرداخت، فروش، تامین، انبارش و نگهداری، خدمات انفورماتیک، کنترل فرایند طراحی