نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg


طراحی سایت

اتوماسیون اداری


سیستم اتوماسیون اداری داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به مکاتبات و صورتجلسات را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت مکاتبات و صورتجلسات را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف دبیرخانه (متمرکز-غیر متمرکز)
 • · قابلیت ثبت رونوشت و کپی نامه برای اشخاص مورد نیاز
 • · قابلیت ارجاعات مختلف همراه با پاراف به شکل نامحدود با قابلیت سطوح دسترسی
 • · قابلیت کنترل و مدیریت گردش نامه با توجه به سطوح دسترسی
 • · قابلیت تعریف و درج امضا بر روی نامه
 • · قابلیت اسکن نامه های ورودی و ارتباط با اسکنر
 • · قابلیت کانورت نامه (MS word)به فرمت PDF
 • · قابلیت تغییر رنگ و حجم تصاویر اسکن شده جهت کنترل فضای ذخیره سازی
 • · امکان مشاهده وضعیت نامه خوانده شده یا نشده
 • · امکان تعریف فوریتهای نامه ها با توجه به محرمانه یا عادی بودن و دیگر موارد
 • · امکان انواع حالتهای شماره دهی
 • · امکان تعریف پوشه های بایگانی شخصی
 • · امکان تعریف نامحدود اشخاص و موسسات و ثبت عناوین مورد نیاز بر روی آنها
 • · قابلیت اعمال دسترسی فقط خواندنی یا دسترسی کامل بر روی نامه های دارای گردش
 • · امکان تعریف شخص ادمین برای تغییرات نامه قبل یا بعد از تایید و امضا
 • · تعریف تیم های کاری (اعضای داخل سازمان و برون سازمانی)
 • · ثبت نامه وارده و صادره و داخلی
 • · مدیریت گردش مکاتبات
 • · ثبت زمان جلسات و کمیته ها
 • · ثبت و پیگیری صورتجلسات و متولیان آن
 • · ردیابی مکاتبات و صورت جلسات و وضعیت حال حاضر آن و پیگیری مراحل
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
پرسنلی