نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg


طراحی سایت

آموزش


سیستم آموزش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزشی و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحد آموزش را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان کنترل اثر بخشی آموزش را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · ثبت منابع آموزشی
 • · ثبت مراکز آموزشی و گریدبندی آن
 • · امکان تعریف شناسنامه اساتید و سوابق آموزش و حرفه ای آنها
 • · ثبت و کنترل نیاز سنجی آموزشی ( شخص – شغل و سازمان)
 • · امکان طبقه بندی آموزشی در سازمان ، شغل و پرسنل
 • · امکان ثبت و مدیریت انواع نیازهای آموزشی (نیازسنجی –موردی )
 • · مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و طرح ریزی آموزشی و بودجه بندی آموزشی
 • · مدیریت و کنترل آموزشهای برگزار شده و نتایج آن
 • · نظر سنجی (دوره – مدرس –مرکز)
 • · حضور و غیاب دوره های آموزشی
 • · برگزاری آزمون دوره و ثبت نتایج و تحلیل آن
 • · صدور گواهی آموزشی
 • · مدیریت و کنترل منابع آموزش نزد پرسنل
 • · امکان مدیریت اثر بخشی دوره و مدرس و دانش پذیر
 • · امکان صدور و تکرار دوره آموزشی بر اساس نتایج آن
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلدفرایندهای مرتبط:
پرسنلی