نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

آموزش


طراحی سایت

آموزش


سیستم آموزش داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای برنامه ریزی و نیاز سنجی آموزشی و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه عملکرد واحد آموزش را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان کنترل اثر بخشی آموزش را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · ثبت منابع آموزشی
 • · ثبت مراکز آموزشی و گریدبندی آن
 • · امکان تعریف شناسنامه اساتید و سوابق آموزش و حرفه ای آنها
 • · ثبت و کنترل نیاز سنجی آموزشی ( شخص – شغل و سازمان)
 • · امکان طبقه بندی آموزشی در سازمان ، شغل و پرسنل
 • · امکان ثبت و مدیریت انواع نیازهای آموزشی (نیازسنجی –موردی )
 • · مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و طرح ریزی آموزشی و بودجه بندی آموزشی
 • · مدیریت و کنترل آموزشهای برگزار شده و نتایج آن
 • · نظر سنجی (دوره – مدرس –مرکز)
 • · حضور و غیاب دوره های آموزشی
 • · برگزاری آزمون دوره و ثبت نتایج و تحلیل آن
 • · صدور گواهی آموزشی
 • · مدیریت و کنترل منابع آموزش نزد پرسنل
 • · امکان مدیریت اثر بخشی دوره و مدرس و دانش پذیر
 • · امکان صدور و تکرار دوره آموزشی بر اساس نتایج آن
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · دسترسی در سطوح مختلف ( ماژولها ، منوها ، فرمها ، فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی ) به ازای هرکاربر
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلدفرایندهای مرتبط:
پرسنلی

علاوه و تشویقی (ارزیابی عملکرد)

طراحی سایت

علاوه و تشویقی (ارزیابی عملکرد)


سیستم ارزیابی عملکرد داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای مدیریت ارزش های عملکردی و رفتاری پرسنل سازمان تدوین نموده است.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف پارامترهای رفتاری و عملکردی بدون محدودیت
 • · امکان تعریف نامحدود فرمولهای محاسباتی از کلیه مبانی های موجود در سیستم
 • · امکان محاسبه علاوه و تشویقی برای کلیه سطوح سازمان با معیارهای متفاوت
 • · امکان طبقه بندی مختلف و فرمولهای مختلف محاسباتی بر هر رسته
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

پرسنلی، حقوق و دستمزد

اتوماسیون اداری


طراحی سایت

اتوماسیون اداری


سیستم اتوماسیون اداری داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به مکاتبات و صورتجلسات را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت مکاتبات و صورتجلسات را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

 • · تعریف دبیرخانه (متمرکز-غیر متمرکز)
 • · قابلیت ثبت رونوشت و کپی نامه برای اشخاص مورد نیاز
 • · قابلیت ارجاعات مختلف همراه با پاراف به شکل نامحدود با قابلیت سطوح دسترسی
 • · قابلیت کنترل و مدیریت گردش نامه با توجه به سطوح دسترسی
 • · قابلیت تعریف و درج امضا بر روی نامه
 • · قابلیت اسکن نامه های ورودی و ارتباط با اسکنر
 • · قابلیت کانورت نامه (MS word)به فرمت PDF
 • · قابلیت تغییر رنگ و حجم تصاویر اسکن شده جهت کنترل فضای ذخیره سازی
 • · امکان مشاهده وضعیت نامه خوانده شده یا نشده
 • · امکان تعریف فوریتهای نامه ها با توجه به محرمانه یا عادی بودن و دیگر موارد
 • · امکان انواع حالتهای شماره دهی
 • · امکان تعریف پوشه های بایگانی شخصی
 • · امکان تعریف نامحدود اشخاص و موسسات و ثبت عناوین مورد نیاز بر روی آنها
 • · قابلیت اعمال دسترسی فقط خواندنی یا دسترسی کامل بر روی نامه های دارای گردش
 • · امکان تعریف شخص ادمین برای تغییرات نامه قبل یا بعد از تایید و امضا
 • · تعریف تیم های کاری (اعضای داخل سازمان و برون سازمانی)
 • · ثبت نامه وارده و صادره و داخلی
 • · مدیریت گردش مکاتبات
 • · ثبت زمان جلسات و کمیته ها
 • · ثبت و پیگیری صورتجلسات و متولیان آن
 • · ردیابی مکاتبات و صورت جلسات و وضعیت حال حاضر آن و پیگیری مراحل
 • · کارتابل متمرکز سیستمها و دسترسی به کارتابل سایر سطوح زیر مجموعه فراخور نیاز
 • · طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها
 • · خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)
 • · امکان ثبت و گزارشگیری با زبانهای مختلف (چند زبانی)
 • · امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد
 • · امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل
 • · امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار
 • · امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:
پرسنلی

پرسنلی و احکام

طراحی سایت

پرسنلی و احکام


سیستم پرسنلی داده پردازی نیلرام امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی و کنترل و در نهایت گزارشگیری از اطلاعات مربوط به کلیه مشخصهای پرسنل سازمان را فراهم نموده است و با توجه به این ویژگی کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم امکان مدیریت مشخصهای پرسنل را در این حوزه دارند.


بخشی از فرایندهای تحت پوشش:

· امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختواره

· امکان تعریف شغل و پست سازمانی بر اساس طبقه بندی سازمانی و اداره کار و بیمه

· امکان تعریف پارامترهای موثر (کسر- پرداخت –مجازی)

· امکان گروه بندی انواع احکام اعم از رسمی ، قراردادی ، مشاوره ای و ..

· امکان تعریف انواع مبانی پرداخت به بیمه ها

· امکان تعریف رده –گروه- رتبه و ضرائب آن

· مدیریت شناسنامه پرسنل (وضعیت شغلی- منسوبین -وضعیت تحصیلی – آدرس- تشویقات و تنبیهات – ملزومات – سابقه احکام حقوقی و انتصاب – کد بیمه و...)

· مدیریت احکام انتصاب و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

· مدیریت احکام حقوقی و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

· ثبت حوادث و سوابق آن

· امکان ثبت و مدیریت درخواست مساعده توسط پرسنل واحدها

· مدیریت وام و صندوق پرسنل

· امکان ثبت و مدیریت استعلامات و تمدید قراردادها

· امکان محاسبه و ثبت تسویه حساب پرسنل

· امکان دریافت گزارشات آماری و تحلیلی

· طراحی و اجرای گردش کار بر روی تمامی فرایند ها و شرط گذاری برای مراحل تاییدات و گردش آن در کارتابلها

· خروجی گزارشات در قالب (HTML-EXCEL- XML-PDF)

· امکان ثبت و گزارشگیری با ارزهای مختلف و زبانهای مختلف (چند ارزی و چند زبانی)

· امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

· امکان خروجی اطلاعات هر فرم به اکسل

· امکان درج امضا بر روی تمامی گزارشات بر مبنای گردش کار

· امکان تهیه تاریخچه تغییرات به ازای هر فیلد


فرایندهای مرتبط:

اتوماسیون اداری، حقوق و دستمزد، کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید و کنترل، نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، دریافت و پرداخت، فروش، تامین، انبارش و نگهداری، خدمات انفورماتیک، کنترل فرایند طراحی