نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 004.jpg

حوزه طراحی، پیاده سازی شبکه

طراحی سایت

امروزه بخش عمده ای ازفرآیندهای سازمانها به تبادل اطلاعات و داده ها وابسته میباشد، و بخش عمده ای از این تبادل اطلاعات بر روی بستر شبکه های محلی و شهری صورت میگیرد. شبکه های محلی برای انتقال اطلاعات بین تجهیزات انفورماتیکی مستقر در یک محدوده جغرافیایی کوچک در حد یک ساختمان، محدوده یک کارخانه و ... شبکه های شهری برای انتقال اطلاعات بین دو مرکز جغرافیایی دور از هم بین دو نقطه شهری، بین دو شهر و ... را برعهده دارند. به دلیل اهمیت سرعت، کیفیت و مدیریت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی این شبکه بسیار حائز اهمیت می باشد. شرکت نیلرام تجربیات ارزنده ای در زمینه طراحی، پیاده سازی، به روزسازی و نگهداری شبکه های محلی در ابعاد مختلف را در کارنامه خود دارد و خدمات خود را در سر فصلهای زیر ارائه می نماید:

 • طراحی شبکه های محلی و شهری براساس الزامات عملیاتی و جغرافیایی شرکت مشتری
 • پیاده سازی و نگهداری از زیرساخت شبکه های محلی و شهری بر اساس استانداردهای جهانی
 • نصب، راه اندازی و نگهداری از کلیه سرویسهای مبتنی بر راهکارهای شرکت مایکروسافت در شبکه های محلی و شهریDHCP، DNS، IIS، VPN، NAT، Active Directory، Print Server
 • روتینگ و سوئیچینگ
 • نصب و راه اندازی و نگهداری ازFile Server
 • نصب و راه اندازی و نگهداری ازBackup Server
 • نصب و راه اندازی و نگهداری ازEmail Server
 • را ه اندازی و نگهداری از ابزارهای مانیتورینگ شبکه