نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg

برگزاری سمینار شرکت نیلرام
طراحی سایت

در سمینار شرکت داده پردازی نیلرام مطالبی در خصوص استراتژی ها و اهداف نیلرام، تشریح فضای ERP در کشور و موقعیت نیلرام و نیز قابلیت های فنی نرم افزار ERP نیلرام مطرح گردید.