نام کامل:کیوان فکری پور,نام مستعار:شرکت داده پردازی نیلرام.آدرس سایت:www.nilram.info.همکاران:Soomar63

مرا بخاطر بسپار

ورود

حوزه مدیریت مالی

حوزه مدیریت اداری و منابع انسانی

حوزه مدیریت صنایع

حوزه مدیریت بازرگانی

حوزه مدیریت کیفیت

هوشمندی تجاری BI

طراحی سایت

راه کارهای ERP نیلرام، استحکام در ساختار، مطمئن در ابزار

شرکت نیلرام با توجه به رویکرد خود برای حضور در کسب و کارهای مختلف نیاز به بستری توانمند و چابک برای تولید ابزارهای خود داشته که بعد از مطالعات گسترده، زیر ساختهای اوراکل را برای این منظور در دستور کار خود قرار داده است.

برای ایجاد تمایز و افزایش کارایی در زمان طراحی، تولید و پیاده سازی، شرکت نیلرام کلیه ابزارهای مربوطه را از خانواده اوراکل استفاده نموده است.

مزایای استفاده از این نوع ابزارها در تولید نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی نیلرام بدین شرح می باشد.